Önerme Nedir?

Önerme Nedir, Ne Demektir?

Önerme, en az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir. Her öneme bir cümledir; ama her cümle bir önerme değildir. Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri bir yargı bildirmedikleri ve "doğru" ya da "yanlış" olarak değerlendirilemeyecekleri için için önerme değildir.
Aşağıdaki cümlelerden her birisi birer önerme örneğidir. Çünkü bu ifadelerin tamamı birer yargı bildirir ve önermelerin kurallarına uyar:

- "Ay, Dünya’nın uydusudur." Bir önermedir ve doğruluk değeri, “doğru”dur.

- "Filler; uçabilen, küçük, pembe bitkilerdir." Bir önermedir ve doğruluk değeri, “yanlış”tır.

- "Bir gün, 83 saattir." > Bir önermedir ve doğruluk değeri, “yanlış”tır. 
Aynı şekilde, aşağıdaki cümlelerden hiçbirisi bir önerme değildir. Çünkü bu ifadelerin hiçbirisi bir yargı bildirmez ve bir mantıksal değer ifade etmez:

- "Ay, Dünya’nın uydusu mudur?" Bir önerme değildir; çünkü bir soru cümlesidir.

- "Bütün filler küçültülüp birer pembe bitki yapılarak uçurulsun!" Bir önerme değildir; çünkü bir emir cümlesidir.

- "Bir gün, keşke 83 saat olsaydı." Bir önerme değildir; çünkü bir dilek cümlesidir..

Önermeler; bir özne, bir yüklem ve bir bağlaçtan oluşan, doğru ya da yanlış bir mantıksal değer taşıyan ve yargı bildiren dilsel birimlerdir.

"İnsanlar kardeştir." önermesinde, "İnsanlar" ifadesi özne, yani terimdir. "Kardeş" ifadesi yüklem, yani terimin özelliği olandır. Ve son olarak, kardeş'e getirilen -tir eki ise önermenin bağlacı, ya da bağıdır. 

Ayrıca önermeler en az bir yargı bildirir, bilgi verme görevi taşır ve anlamlı cümlelerden oluşurlar.

  • Yorum yapmak için lütfen üye olunuz!!!